Skip to content

Maailmantuska ja HeSari – jos lahjoittaa avaimensa, pankkitilinsä tunnukset ja kännykän on turha vinkua elämänhallinnasta

heinäkuu 29, 2014

Helsingin Sanomien sivuilla on mielenkiintoinen ja lukemisen arvoinen Heikki Aittokosken kolumni maailmantuskasta. Kolumni on mielenkiintoinen ja sen loppupäätelmä on jotain josta olen aivan samaa mieltä. Mutta ongelmana on se, että Suomi ei pysty toimimaan loppupäätelmän mukaan. Jos kansakunta lahjoittaa vertauskuvallisesti kotinsa avaimet, pankkitilinsä tunnukset ja kännykkänsä isommalle naapurilleen, niin turha on valittaa puhelinlaskua, pankkitilin hupenemista ja naapurin hulttioserkun örväilyä omassa olohuoneessa. Aittokosken kolumni löytyy täältä.

Aittokoski kirjoittaa kolumnissaan seuraavasti:

Ja se, mitä me suomalaiset ainakin pystymme tekemään, on oman yhteiskuntamme pitäminen terveenä.

ja kirjoituksessaan hän lainaa Pekka Saurin tekstiä seuraavasti. Lainaan Saurin tekstiä samassa määrin kuin Aittokoski:

Havahduin miettimään, että maailman pelottavaksi kääntyneessä menossa on Suomen kannalta kyse planeetan toistaiseksi parhaan yhteiskuntamallin – tasa-arvolle, sananvapaudelle ja maksuttomalle koulutukselle rakentuvan pohjoismaisen hyvinvointivaltion – eloonjäämiskamppailusta. Sitä kamppailua joudumme käymään monella näyttämöllä, eikä edes muu Eurooppa seiso ollenkaan välttämättä takanamme. Meille itsestäänselvät arvot eivät ihmiskunnan enemmistölle ole ollenkaan niin itsestäänselviä. Miljardit elävät harvainvaltaisissa diktatuureissa ja saattavat tyytyä osaansa niin kauan kuin aineellinen elämänlaatu kohenee, tekivät vallanpitäjät mitä pöyristyttävyyksiä hyvänsä. Viiden miljoonan asukkaan kansakunta on höyhen isompien valtojen voimapolitiikan tuiverruksessa. Ellemme me itse pidä arvossa omaa historiallista aikaansaannostamme ja varmista sen edellytyksiä tulevaisuudessa, voi olla, ettei sitä pian pidä arvossa kukaan muukaan

Olen itse asiassa täysin samaa mieltä sekä Aittokosken että Saurin kanssa. Ehkä minun pitäisi asian kunniaksi tehdä lovi vertauskuvallisen revolverini kädensijaan asian kunniaksi.

Mutta ongelmana on se, että Suomi ei pysty pitämään omaa yhteiskuntaansa terveenä. Suomi ei pysty ylläpitämään omaa yhteiskuntamalliaan. Suomi on aivan itse tehnyt moisen mahdottomaksi. Suomi on luovuttanut kotinsa avaimet, pankkitilinsä tunnukset ja kännykkänsä EU-kumppaneilleen.

Suomen talouden kehityksen määrittelee käytännössä EKP:n rahapolitiikka. Suomi ei pysty toteuttamaan oman yhteiskuntamallinsa edellyttämiä taloudellisia elvytystoimenpiteitä Japanin, Ison-Britannian tai USA:n tyyliin koska Suomen pankkitiliä hallitsee liittokansleri Merkelin rautainen käsi. Suomen pankkitilin avaimet ovat Frankfurtissa, joka tottelee Berliiniä. Meillä ei ole taloudellisia edellytyksiä pitää omaa yhteiskuntamalliamme terveenä. Syynä on se, että pankkitilimme on luovutettu toisten hallintaan.

Suomi on myös antanut kotinsa avaimet ulkopuolisille. Sen seuraukset jokainen saa miettiä itse.

Koomista on myös kännykän antaminen ulkopuolisille. Suomella ei ole omaa ääntä ulkopolitiikassa, ei ainakaan Suomeen todella vaikuttavissa asioissa. Suomi myötäilee kännykän uutta omistajaa. Uusi omistaja soittaa Moskovaan ja kertoo, että kauppapakotteita seuraa. Moisesta kännykkälasku kasvaa, mutta olemmehan solidaarisia kännykän uutta käyttäjää kohtaan.

Loppujen lopuksi Suomi on tilanteessa, jossa me emme omien valintojemme vuoksi kykene puolustamaan omaa yhteiskuntamalliamme. Oman rahapolitiikan puuttuminen, avoimet rajat ja ulkopoliittisen linjan alisteisuus EU:n linjalle on yksinkertaisesti ristiriidassa Suomen yhteiskunnan toimivuuden kanssa.

Suomella ei ole valtaa omaan pankkitiliinsä, ei omaan kotiinsa, eikä omaan kännykkäänsä sen laskun tai sillä puhuttujen puheluiden osalta.

Miten kukaan järkevä ihminen voi edes kuvitella Suomen kykenevän pitämään oman yhteiskuntansa terveenä ja toimivana näillä edellytyksillä?

Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa nykyiseen yhteiskuntaan ilmaisine koulutuksineen ja sosiaaliturvineen.

Mutta oma on valintamme. Annoimme pankkitilimme, kotimme avaimet ja kännykkämme pois.

Emme pitäneet sitä historiallista aikaansaannostamme arvossa.

Mainokset

From → Uncategorized

8 kommenttia
 1. Antti permalink

  Tuollainen (mätäkuun?) juttu tuli vaataan. Tämä euroströmsö tökkii muuallakin. http://www.examiner.com/article/jim-willie-source-confirms-that-germany-is-ready-to-leave-eu-euro-and-nato

 2. TalousVelho permalink

  Olen Aittokosken, Saurin ja Tyhmyrin kanssa samaa mieltä.

  Suomalainen yhteiskuntamalli on mielestäni mitä täydellisin ja antaa ihmisille sukupuoleen, väriin, taustaan, ikään, yhteiskunta-asemaan jne. nähden mitä parhaan ponnahduslaudan. Täällä on jopa mahdollista kohdata vastoinkäymisiä ja sen jälkeen jatkaa matkaa. (Tietysti yhteiskunnassa on vielä paljon säädettävää, mutta perusta on vakaa ja minun makuuni.)

  Miksi olemme EU:ssa? Mikä on EU:n tarkoitus? Mitkä ovat EU:n arvot?

  Euroopan Unionin omilla sivuilla sanotaan näin:

  ”Perustuslain I-1 artiklalla perustetaan Euroopan unioni, joka ilmentää Euroopan kansalaisten ja valtioiden tahtoa rakentaa tulevaisuuttaan yhdessä. Jäsenvaltiot antavat unionille toimivaltaa yhteisten tavoitteidensa saavuttamiseksi ja unioni puolestaan sovittaa yhteen jäsenvaltioiden politiikkaa, jolla pyritään saavuttamaan nämä tavoitteet, ja käyttää perustuslaissa sille annettua toimivaltaa.”

  ”Valmistelukunnan ehdotuksen mukaan unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Nämä jäsenvaltioille yhteiset arvot esitetään I-2 artiklassa. Lisäksi jäsenvaltioiden yhteiskunnille on ominaista moniarvoisuus, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuullisuus ja syrjinnänvastaisuus. Näillä arvoilla on merkittävä asema erityisesti kahdessa konkreettisessa tapauksessa. Ensiksi näiden arvojen kunnioittaminen on edellytyksenä uuden jäsenvaltion unioniin liittymiselle I-57 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti. Toiseksi näiden arvojen loukkaaminen voi johtaa unionin jäsenyydestä johtuvien jäsenvaltion oikeuksien väliaikaiseen pidättämiseen (I-58 artikla).”

  ”Perustuslakiluonnoksen I-3 artiklassa määrätään unionin sisäisistä ja ulkoisista tavoitteista ja siihen on yhdistetty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (EU-sopimuksen) ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (EY:n perustamissopimus) määräykset. Unionin on pyrittävä näihin tavoitteisiin kaikkea politiikkaansa määritellessään ja toteuttaessaan.

  Unionin päätavoitteena on vastedes rauhan, omien arvojensa ja kansojensa hyvinvoinnin edistäminen.

  Aiemmissa perussopimuksissa esitettyjen tavoitteiden lisäksi perustuslakiluonnoksessa asetetaan tavoitteeksi tieteellisen ja teknisen kehityksen edistäminen sekä sukupolvien välinen yhteisvastuu ja lasten oikeuksien suojelu. Taloudelliselle ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle on annettu alueellinen ulottuvuus. Kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus sekä eurooppalaisen kulttuuriperinnön vaaliminen ja kehittäminen ovat myös vastedes unionin tavoitteita.

  Tässä artiklassa asetetaan lisäksi unionin tavoitteeksi yhtenäismarkkinat, joilla kilpailu on vapaata ja vääristymätöntä, sekä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue , jolla ei ole sisärajoja. Myös I-4 artikla on omistettu sisämarkkinoille ja sillä taataan henkilöiden, omaisuuden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus sekä sijoittautumisvapaus unionissa.

  Perustuslakiluonnoksen I-3 artiklan 4 kohdassa määrätään unionin arvojen ja etujen edistämisestä kansainvälisissä suhteissa. Tähän kohtaan on yhdistetty EU-sopimuksessa asetetut yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat tavoitteet sekä EY:n perustamissopimuksen kehitysyhteistyötä koskevat määräykset. Valmistelukunta ehdottaa, että perustamissopimukseen liitettäisiin uusi tavoite lasten oikeuksien kansainvälisestä suojelusta.

  Perustuslakiluonnoksen III osan III-1-III-6 artiklassa asetetaan erityisiä vaatimuksia, joita unionin on perustuslakia toteuttaessaan noudatettava. Näitä vaatimuksia ovat erityisesti miesten ja naisten tasa-arvo, ympäristön suojelu, kestävän kehityksen edistäminen, kuluttajansuoja ja yleistä etua koskevien palvelujen huomioon ottaminen. Valmistelukunta ehdottaa lisäksi III-3 artiklassa asetettua tavoitetta torjua kaikki sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä ja toistaa EY:n perustamissopimuksen 13 artiklassa käytetyn muotoilun.”

  http://europa.eu/scadplus/european_convention/objectives_fi.htm

  Miksi en näe kuin boldatun osan toteutuvan? Mielestäni EU:n arvot ja identiteetti on kohdallaan. Ongelma on alemmalla tasolla. EU:n tulisi keskittyä miettimään mitä ja miten? Olemme turhan pitkään keskittyneet toissijaisiin ja melko turhiin asioihin. Nyt olisi aika saada Suomen kaltainen hyvinvointivaltio voimaan kaikissa Euroopan Unioin maissa. Se olisi sen arvojen ja identiteetin mukaista. Helpoin tapa onnistua tässä tavoitteessa olisi muuttaa EU:n talous- ja rahapolitiikkaa. EU:n tulisi määrätä minimisosiaaliturva kaikille sen kansalaisille. Vain näin voimme nähdä ihmisarvon kunnioittamisen, vapauden, kansanvallan, tasa-arvon, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen toteutuvan. Minimipalkasta aiheutuvat mahdolliset menetykset korvataan EU:n keskuspankilta saatavilla eurobondeilla, joita ei ole edes tarkoitus maksaa takaisin. Verotulojen menetystä tuskin tapahtuu, sillä kotimainen kysyntä lisääntyy suurentuneen ostovoiman ansioista ja tuo veroeuroja valtioiden kassaan. Haluaisin joka tapauksessa rahoittaa valtioita suoraan joltain osin keskuspankista käsin. Ylimääräistä rahaa (jota bondeihin käytettävä raha on) voidaan jatkossakin imeä markkinoilta valtiobondien avulla pois. Eihän keskuspankissa rahaa kannatta äärettömästi luoda, sillä tämä tuo turhan suuren inflaation mukanaan. Sitä me emme halua, vaan toteuttaa kaikki EU:n tavoitteet – emme vain muutamia.

 3. Pessimisti permalink

  Tyhmyri sanoo: ”Mutta oma on valintamme. Annoimme pankkitilimme, kotimme avaimet ja kännykkämme pois.”

  Kysymyksen ollessa KUKA valinnan todellisuudessa teki, asia ei olekaan ihan suoraviivainen – viittaan Jorma Jaakkolan sivustoon ja varsinkin hänen artikkeleihinsa ”Suomalainen EU-vaalipetos tiivistettynä ”A-nelosella””, http://koti.mbnet.fi/jorjaa/historia.php ja ”Satu Suomen vale-euro-jäsenyydestä” em. sivustolla.

  ’Valintaa’ koskien on myös syytä muistaa seuraava:

  ”Mediapomo katuu lehtitalojen yhteistä EU-lobbausta

  Keskiviikkona 21.7.2010 Ilta Sanomat uutisoi otsikolla ’Mediapomo katuu’, kuinka MTV3 toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara piti lähtöä yhteiseen EU-kampanjaan virheenä, joka haisi pahalle. Porin Suomi-areenan tapahtumassa Karhuvaara paljasti miten laajaa ja keskitettyä isojen lehtitalojen lobbaus Suomen EU-jäsenyyden puolesta 90-luvun alussa oli.

  Karhuvaaran mukaan EU-hankkeen primus motor oli Sanomien pääomistaja, ministeri Aatos Erkko.

  – ”Aatos Erkko soitti Turun Sanomat -konsernin pääomistajille Ketosille ja Alma Median toimitusjohtajalle, esimiehelleni Matti Packalenille. Erkko esitti kysymyksen, voisivatko kaikki nämä lehdet, Turun Sanomat, Salon Seudun Sanomat, Alma Median Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa ja sitten Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat tehdä koko sivun kampanjan EU-jäsenyyden puolesta”, kirjoitti Ilta-Sanomat Karhuvaaran sanoneen porilaisyleisön edessä.

  Näin olikin myös tapahtunut. Päätöstään Karhuvaara piti kuitenkin pahana erehdyksenä.

  – ”Vaikka se olikin vaan ilmoitus, niin siinä isot mediatalot, siis valtaosa suomalaisesta painetusta viestinnästä, asettui kimppaan jonkin yhteiskunnallisen ratkaisun puolesta. Juttu haisi tosi pahalle ja oli yhteiskunnallisesti väärin”.”

 4. Vaikka luovutimme pankkitilimme, Wirtschaftswoche käskee erota eurosta:
  http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288719878176.html?utm_campaign=tf-IS&utm_medium=tf-desktop&utm_term=2&utm_source=taloussanomat.fi&utm_content=site
  ”- Muistutukset 90-luvun hyvistä kokemuksista, jolloin maa selvisi rajusta talouskriisistä koskematta alijäämään, kaikuivat kuuroille korville. Nyt nähdään tulos: kalliisti ostettu kasvu on kauan sitten hiipunut, uudistuksia on lykätty, vain velat ovat vielä jäljellä ja ruokkivat itseään, lehti tylyttää.”

  • TalousVelho permalink

   Ilman elvytystä Suomen työttömyys olisi samaa luokkaa kuin Kreikan. Suomen valtionvelka on 57 % BKT:sta, kun se esim. Saksassa on 78 % ja laskemaan päin.

   Miksi Suomen työttömyys olisi räjähtänyt järjettömiin mittasuhteisiin? Koska valtion taloudessa tulee huomioida kolme sektoria: yksityinen, valtion ja ulkomaan. Kun yksityiset ihmiset alkavat lamassa säästämään on valtion kulutettava. Muuten ajaudumme tilanteeseen, jossa raha hupenee jatkuvalla syötöllä valtiosta ja yksityinen sektori velkaantuu järjettömiin mittasuhteisiin. Esimerkissämme ulkomaan sektori on tasapainossa. Julkinen kulutus, jos se käytetään kotimaahan lisää yksityisen sektorin varallisuutta ja heidän säästämisintonsa vähenee. Tämä saa heidät taas kuluttamaan ja valtio voi höllätä elvytystään, kun yksityinen sektori vastaa kulutuksesta. Tässä hieman kuvaajaa Yhdysvalloista, joka toivottavasti selkiyttää ymmärrystänne.

   Kyseenalaistaisin myös hyvät kokemukset 90-luvun lamasta. Wirtschaftswoche taitaa olla pelkkä satusetä, sillä Suomen valtionvelka kasvoi 90-luvun alussa alle 20 % lähes 70 % bkt:sta.

   Kaiken kukkuraksi Saksakin otti velkaa yli vakaussopimuksen aikoinaan päästäkseen nykyiseen tilanteeseen.

   Energiariippuvuuskin on vähän niin ja näin. Sieltä nyt vain satutaan ostamaan, mistä halvimmalla saa. Ei tämä tee minusta meitä riippuvaiseksi Venäjän energiasta.

   Oikeasti! Suhtautukaa kriittisesti näihin propagandapläjäyksiin, joilla on jokin muu agenda kuin hyvinvointivaltion ylläpitäminen.

   Jotenkin on surkuhupaisaa kaikki päivät oikoa ihmisten virheellisiä johtopäätöksiä, kun he voisivat itsekin tarkastaa propagandapläjäysten tietojen paikkaansa pitävyyden netistä muutamassa sekunnissa.

   Esim. propagandasta:

   ”Lehti suomii Suomen hallituksia, jotka ovat sen mukaan ”tehneet kuluneina vuosina enemmän väärin kuin oikein”. Matti Vanhasen hallituksen vuonna 2008 kokoon kursimaa elvytyspakettia lehti pitää ”historiallisena virheenä”; tuolloin hallitus päätti ottaa lisää valtionvelkaa.”

   Suomen valtio on tehnyt virheitä. Mitä virheitä Suomen valtio on tehnyt? Lehden mukaan elvytyspaketti on virhe? Miksi elvytyspaketti on virhe – sitä jutussa ei yllättäen kerrota? Väitän, että Suomen työttömyys olisi päälle 20 %, jos Suomi ei olisi aloittanut elvytystä. Ruotsin elvytys jäi huomattavasti pienemmäksi kuin Suomen, koska sen vienti vetää ihan eri tavalla kuin Suomen, joka vie meidät taas sektoritaseisiin.

   Toivottavasti sain tuotua faktat ja mielipiteeni mahdollisimman selvästi julki.

   • Totta on, että ilman valtion velanottoa Suomessa menisi vieläkin huonommin. Mutta nyt kansakuntaa pohjustetaan rajuja leikkauksia ja sitä 25% työttömyyttä varten.

   • TalousVelho permalink

    Jännityksellä odotan miten seuraava lama hoidetaan. Jos austerity-politiikka jatkuu ympäri Eurooppaa, niin Suomen työttömyys tosiaan tulee nousemaan yli 20 prosentin. Kreikka, Portugali ja Espanja eivät kyllä kestä enää yhtään lamaa seuraavaan 10-20 vuoteen. Siellä alkaa nimittäin ruoka loppumaan ja miekat heilua, jos työttömyys vielä tuosta nousee.

    Eikös Saksassa muinoin vähän leikattu sosiaaliturvaa, että saatin ihmisiä edullisemmin töihin? Oletko kirjoittanut näistä Saksan toimenpiteistä joskus aiemmin, sillä itse en ihan tarkkaan tiedä, mitä kaikkea siellä 2000-luvun alkupuolen jälkeen tehtiin? Suomessakin kovasti tätä sisäistä devalvaatiota huudetaan avuksi, joka johtaisi velkadeflaatioon ja kulutuksen vähenemiseen entisestään, sen sijaan että pyrittäisiin nostamaan kaikkien euro-alueen kansalaisten elintasoa. Lisää euroja kehiin niin euron arvo tippuu, eikä työvoima kallistu lainkaan suhteessa muihin valuuttoihin, vaikka palkat nousisivatkin.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: