Skip to content

Kansalaispalkka ja sosiaaliturva – kannatan kansalaispalkkaa jos se on samalla kovaa vastikkeellista sosiaaliturvaa

marraskuu 24, 2013

Kannatan kansalaispalkkaa jos sen muoto on kova vastikkeellinen sosiaaliturva, jossa vastikkeettomaan sosiaaliturvaan ovat oikeutettuja pelkästään työkyvyttömät tai äitiyslomalla olevat. Myös alaikäisillä ja korkean ikänsä puolesta eläkeläisiksi luettavilla on mielestäni oikeus vastikkeettomaan sosiaaliturvaan. Kenelläkään muulla ei minun mielestäni ole oikeutta vastikkeettomaan sosiaaliturvaan. Mutta ennen kuin moni polttaa tätä lukiessaan loputkin kääminsä, niin tässä esittämässäni vastikkeellisessa mallissa ketään ei jätetä tuen ulkopuolelle. Tuki vain on vastikkeellista, joskin se vastaisi käytännössä kansalaispalkkaa.

Erityisesti korkean sosiaaliturvan ja maahanmuuton kannattajien kannattaa tarkkaan lukea esittämäni malli. Malli on luonnollisesti blogikirjoituksena melkoisen typistetty esitys, minkä vuoksi en kaikkiin yksityiskohtiin ota kantaa. Perinteisen vasemmiston kannattajille luulisi mallini sopivan.

Tämän postauksen taustalla on huomattava ärtymykseni vastikkeettoman sosiaaliturvan hyväksikäyttäjiä ja oleilijoita kohtaan. Taustalla on samanaikaisesti myös ajatukseni siitä, että yhteiskunnan tulee huolehtia jäsenistään ja tarjota heille ihmisarvoisen elämän edellytykset (huomatkaa, että kirjoitan ”tarjota edellytykset” enkä pelkästään ”tarjota”).

Esittämäni mallin etuja olisi muun muassa se, että monen suosiossa olevaa maahanmuutto- tai turvapaikkapolitiikkaakaan ei tarvitsisi muuttaa vaan sitä voisi itse asiassa löysätä – myöskään sosiaaliturvan määräytymisperusteita ei tarvitsisi muuttaa. Vastikkeellisen sosiaaliturvan periaatteet nyt vain koskisivat kaikkia Suomessa asuvia tahi oleilevia. Suurin osa maahamme oleilemaan tulevista tuskin tulisi mikäli heille tarjottaisiin toimeentulon ehtona työntekoa. Tämän vuoksi kuvittelisin mallini sopivan myös oikeistolaisille.

Esitän, että jokaiselle työikäiselle annettaisiin tukivoucheri. Tuon voucherin koko vastaisi päätettyä kansalaispalkkaa, jonka suuruus voisi olla tämänhetkinen minimi sosiaaliturvan kuukausitaso (kunnallisveron roolia täytyisi harkita, itse katsoisin, että koko verosysteemi pitäisi muuttaa tuloverojen osalta progressiiviseksi). Voucheria ei kuitenkaan voisi voucherin saaja lunastaa rahaksi itse vaan lunastuksen voisi suorittaa ainoastaan työnantaja tai opiskelijan tapauksessa vaikkapa KELA oppilaitoksen antamaa opintomenestystodistusta vastaan.

Voucherin suurin tehtävä olisi toimia työnantajille osoitettuna palkkasubventiona. Toisin sanoen työnantajat saisivat voucheria vastaavan summan verran julkista tukea jokaista työntekijäänsä kohtaan. Tuki maksettaisiin takautuvasti työnantajan maksettua työntekijälle palkan. Työntekijä saisi rahansa sitten palkkana, josta maksettaisiin normaalit verot. Jos töitä ei huvittaisi tehdä, niin ei saisi myöskään tukia (poislukien eläkeläiset, työkyvyttömät ja äitiyslomalaiset joiden osalta malli säilyisi pitkälti nykyisellään).

Mikäli työstä olisi kannattavaa maksaa hyvää palkkaa, niin tuki ei sitä estäisi. Työnantajat joka tapauksessa maksaisivat enemmän tuottavasta työstä parempaa palkkaa kuten tähänkin saakka. Mutta pienipalkkaisen suorittavan työn kysyntä todennäköisesti kasvaisi rajusti, sillä sitä kannattaisi teettää. Samalla myös työn tarjonta kasvaisi koska mahdollisuus työn vieroksuntaan poistuisi luonnollisella tavalla.

Ilman jonkinlaista rajamekanismia tämä kuvio tuottaisi ongelman pienyrittäjille, jotka lähinnä työllistävät itsensä. Itse näkisin tilanteen niin, että starttirahavaiheen aikana yrittäjä saisi lunastaa voucherit omaksi toimeentulokseen suoraan itselleen. Ehkä jonkin verran voisi olla myös starttirahaöljyä pakollisten hankintojen voitelemiseen. Starttirahavaiheen jälkeen omissa nimissään yrittävä yrittäjä saisi lunastaa voucherit omaksi palkakseen mikäli laskutus vähennettynä hankintamenoilla olisi suurempaa kuin voucherin arvo. Toisin sanoen yrittäjä saisi voucherin arvoa suuremmalla laskutuksella (miinus hankinnat) maksettua itselleen palkan, joka olisi luokkaa voucher lisättynä voitoilla. Tämän tarkoituksena olisi näennäisten yritysten karsiminen ja yritystoiminnan aktiivinen kannustaminen. Yrittäjä saisi suhteellisen helposti perustasoa paremmat ansiot.

Suuremman riskisijoitusta vaativan start-up –yrityksen tapauksessa sijoittajat saisivat lunastaa voucherit, sillä hehän olisivat mallissa todellisia työnantajia. Sijoittajat sijoittaisivat yritykseen tietyn määrän rahaa ja lunastaisivat yrittäjäomistajien voucherit itselleen. Start-up –yritys taas muiden kuin yrittäjien palkkoja maksaessaan lunastaisi työntekijöidensä voucherit.

Mikäli voucherin saaja ei kaikesta huolimatta työllistyisi yksityiselle sektorille eikä julkisen sektorin parempipalkkaisiin hommiin, niin julkinen sektori voisi tarjota viimeisen turvan. Katujen ja puistojen siistimistä sekä roskien keräilyä on ainakin täällä pääkaupunkiseudulla tarjolla vähintään riittämiin. Tuolloin voucherin arvosta lunastettaisiin vain vaikkapa 80% ja palkkakin olisi pienempi, jolloin nämä julkisen sektorin hätätyöpaikat olisivat vähemmän houkuttelevia kuin yksityisen sektorin paikat. Julkista tehokkaammin katujen siivouksen hoitava yritys taas lunastaisi voucherit täydestä arvostaan. Toisin sanoen myös voucherin saajien etuna olisi työllistyä yksityiselle sektorille.

Totta kai suurin osa tai lähes kaikki julkisen sektorin paikoista maksaisi palkkaa enemmän kuin voucherin arvon, jolloin se lunastettaisiin täydestä arvostaan. Toisin sanoen opettajien, lääkäreiden, kirjastotyöntekijöiden, huoltomiesten ja monen muun ammattiryhmän voucherit olisivat julkisellakin sektorilla täysimääräisiä.

Tämä idea ei ole alun perin minun, mutta olen ihastunut siihen. Tämän idean merkittävin ansio on minusta siinä, että ketään ei jätettäisi tukiloukkuihin tai toimeentulon ulkopuolelle ja samanaikaisesti rakenne aktivoisi eikä passivoisi. Täydellinen vastikkeellisuus ilman että kukaan jäisi pois kuviosta.

Eikös tämä ole sitä perinteisen vasemmiston ajamaa täystyöllisyyttä ja yhteiskunnan resurssien hyödyntämistä?

Tässä mallissa rajat voisivat olla avoimet maahanmuuttajille. Jokainen Suomeen tulosta kiinnostunut työikäinen saisi käteensä voucherin rajan ylittäessään. Mitään muuta tukea ei tulisi. Jokainen maahanmuuttaja olisi automaattisesti työperäinen maahanmuuttaja. Kielikursseja voitaisiin työajan ulkopuolella järjestää yhteiskunnan toimesta, mutta rahallinen suora toimeentulotuki olisi riippuvaista voucherin käytöstä ja työpaikan löytymisestä (jollainen siis pienemmällä tuella löytyisi julkiselta puolelta vaikka koirankakkojen poimijana, mutta vain työtä vastaan ja pienemmällä tasolla kuin yksityisellä puolella – mutta tämäkin vain sillä edellytyksellä, että työntekijä yrittäisi parhaansa – tai no, ehkä maahantulijoilta pitäisi edellyttää työpaikkaa yksityiseltä sektorilta ja varata julkisen sektorin suojapaikat vähintään viisi vuotta maassa olleille).

Totta kai tässä ideassa on paljon viilattavaa eikä se tässä muodossa olisi kovinkaan immuuni väärinkäytöksille. Totta kai monen toimijan nykyinen leipäpuu poistuisi tällä mallilla. Totta kai moni vastustaisi tätä omien etujensa menettämisen pelossa. Totta kai moni vastustaa tätä siksi, että kaltaiseni oikeistolainen tätä ehdottaa. Totta kai moni vastustaa tätä siksi, että hyvän liiketoiminnan perusteet katoavat.

Mutta kaikesta huolimatta idea on mielestäni harkitsemisen arvoinen kansantalousnäkökulmasta katsottuna. Myös vasemmiston luulisi tällaista tukevan, ellei sitten ole kyse oleskeluyhteiskunnan tavoittelusta.

Saisi samalla kertaa hoidettua sekä kysyntäpuolen että tarjontapuolen ongelmia.

Mainokset

From → Uncategorized

14 kommenttia
 1. TNE permalink

  Meidän ei tarvitsisi puhua laisinkaan vastikkeettomasta sosiaaliturvasta jos alkaisimme hoitamaan EU-alueen työllistymistä Keynesin opein eli keskuspankki EKP voisi käynnistää jokaisessa euromaassa massiiviset investointi ja työllistämistalkoot ohi pankkien eli keskuspankki rahoittaisi suoraan EU valtioita, tiedän, että sopimukset sen kieltävät, mutta täytyykö siihen hirttäytyä ja ajaa EU-alue tarkoituksella tuhoon. Ja sitten taas niille inflaatio peikon pelkääjille, se ei ole vaarana vasta kun täystyöllisyyden uhatessa.
  (tsori etten jaksanut lukea tekstiäsi loppuun, mutta kun varsinaisen ongelman vierestä puhuminen jotenkin tympii)

  • Ongelmana on tuossa yhä Euroalueen epäyhtenäisyys. Ei ole sitä Euroliittovaltiota, jonka alueella EKP voisi nuo temput toimivasti hoitaa.

   Sinänsä mainio ajatus, jota kannatan. Sillä saisi lykättyä ongelmia mukavasti eteenpäin.

   Todellisuudessahan vaihtoehtoina ovat liittovaltio tai yhteisvaluutan hajottaminen. Tietenkin yksi vaihtoehto on nykyisen kaltaisen katastrofin jatkaminen hamaan tulevaisuuteen, mutta edes minä en ole niin kyyninen, että uskoisin kyseiseen vaihtoehtoon.

 2. hakki47 permalink

  Pitäisi varmaan paneutua tarkemmin niihin ideasi yksityiskohtiin, joissa pirukin piilee? Lähtökohta, jossa ”yhteiskunnan tulee huolehtia jäsenistään ja tarjota heille ihmisarvoisen elämän edellytykset”, jossa sanan edellytykset vielä korostetaan, saa varmasti kaikkien kannatuksen. Ja saattaa hyvin olla, että esittelemäsi malli samalla takaa myös olennaisesti nykyistä pienemmät kansalliset byrokratiakustannukset ja siten vapauttaisivat virkamiehiä tuottavaan työhön.

  Yksi asia minua kirjoituksessasi pohdituttaa. Ymmärrän, että sinua huomattavasti ärsyttävät vastikkeettoman sosiaaliturvan hyväksikäyttäjät ja oleilijat. Niin minuakin. Ovat aina häirinneet. Mutta muodostavatko nämä yhteiskunnan siipiveikot ja verovarojemme kupparit todella niin merkittävän osan sosiaaliturvasta nyt ”nauttivista”, että heillä olisi olennainen merkitys?

  Minkä perusteella arvioit, että muodostavat? Minulla kun ei asiasta ole tietoa ja oman kokemukseni perusteella, johon kuuluu mm. epämiellyttävä ja odottamaton pitkäaikainen työttömyysjakso 1990- luvun laman ajalta ja sen seurauksena pitkäaikainen ”yhteistyö” viranomaisten ja työttömien – myös maahanmuuttajien – kanssa, en sellaista ole omakohtaisesti havainnut. Siis siinä mittakaavassa, että heistä olennainen rasitus muodostuisi. Ennemminkin on minulle jäänyt käsitys, että kyse saattaa olla tarkoitushakuisesta mustamaalailusta.

  • Itse asiassa en tiedä onko tuo oleilijoiden joukko kovinkaan mittava. Ei välttämättä ole. Mutta suurempi kysymys onkin se, että kuinka meidän sosiaaliturvamme rakennetaan työikäisen väestön osalta. Itse kannatan vastikkeellista mallia. Sen osalta pidän tätä voucher-malliani parempana kuin muita. Siis siihen saakka kunnes toisin todistetaan.

 3. Muistatko tämän (https://tyhmyri.wordpress.com/2013/11/12/rahan-kiertonopeuden-muutos-euroalueella-kiertonopeus-on-pieneneva-ja-pienenemistrendi-on-noin-25/)?

  Tyhmyri:
  ”Michael Woodford: Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy

  Sillä on hyvä aloittaa.”

  Kovin montaa kertaa ei herra Kanilta ole tätä kyseistä aihealuetta käsittelevät teokset jäänet kesken, mutta nyt kävi näin. Herra Kani ei kyennyt lukemaan loppuun herra Woodfordin teosta ’Foundations of a Theory of Monetary Policy’. Nimittäin kun erään matemaattisen kaavan perässä luki ”= < ∞" oli selvää, että Kani on lukemassa teosta, jolla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa.

  Keskeytyksestä huolimatta tässä muutama ajatus ja mielleyhtymä kirjan annista.

  Mitä ilmeisimmin kyseinen teos pyrkii "standardisoimaan" keskuspankin päätösprosessit matemaattisilla kaavoilla. Toisin sanoen keskuspankista pyritään tekemään eräänlainen mekaaninen työkalu. Tämä on jopa pahempaa kuin keskuspankin "itsenäisyys". Nimittäin "itsenäisen" keskuspankin ainoa toiminto on pankkien velkapyramidiponzinhuijauksen ylläpito. Tämä palvelee FIRE-sektoria (rahoitus, vakuutus, kiinteistönvälitys) varsin loistavasti, mutta aiheuttaa hirvittäviä (velka)ongelmia kaikille muille taloudessa toimiville sektoreille. Jos-tai-kun keskuspankista tehdään mekaaninen työkalu, ei se palvele edes pankkeja. Keskuspankista tulee jonkinlainen todellisuudesta irrotettu kone, joka pyrkii taivuttamaan taloutta (todellisuutta) laskutoimituksiensa tuloksiin. Tässä ei ole mitään järkeä (vaikkakin molemmassa tavoissa lopputulos on sama: demokratian tuhoaminen ja plutokratian konkretisointi).

  Kirjan yksi kantavista ideoista vaikuttaisi olevan nk. Taylorin sääntö (http://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_rule): jokaista prosentin kasvua inflaatiossa, keskuspankki nostaa nimellistä (nominaalista) korkoa yhdellä prosentilla. Tässä ei ole mitään järkeä. Kolme syytä.

  I) Rahapolitiikalla, eli kierrossa olevan rahan määrää säätelemällä, ei ole mahdollista hillitä tai hallita hintojen kasvua eli inflaation vauhtia. Huono esimerkki: mitä alhaisempi kierrossa olevan rahan määrä on, sitä alhaisemmaksi jäävät valtion verotulot ja tätä korkeammaksi esimerkiksi ALV nousee (prosenttilaskut ovat tästä jänniä). Ja tämä jos mikä nostaa hintoja eli nopeuttaa inflaatiota.

  II) Nykyisessä järjestelmässä (melkein) kaikki kierrossa oleva raha on jonkun (valtio, yritys jne.) ottamaa ja kiertoon kuluttamaa korollista velkaa. Näin ollen keskuspankin ohjauskoron korottaminen kasvattaa lainanhoitokustannuksia (lyhennys+korot), joka taas kerran aiheuttaa hintojen nousua eli nopeuttaa inflaatiota.

  III) Nykyisessä järjestelmässä jokainen velallinen on lainansa takaisinmaksamisessa täysin riippuvainen niistä, jotka ottavat velkaa huomenna. Ohjauskoron korottaminen vähentää velkaantumishalukkuutta. Tästä johtuen ohjauskorko on taloudellinen neutronipommi, jonka korottamisella (syystä tai toisesta) ei saada aikaiseksi mitään muuta kuin työttömyyttä, konkursseja, maksuhäiriöitä, lainanhoito-ongelmia… kaikkea sitä, mitä vain voidaan saada aikaiseksi, kun vaihdonvälineestä tehdään (tai tulee) niukkaa. Velkasaturaation (pankki kyllästää markkina-alueensa velalla) lopputulos on täsmälleen sama.

  Kaikki edellä mainitut yhdessä tarkoittavat sitä, että verotus on ehdottomasti tehokkaampi ja taloudellisesti ajatellen "ystävällisempi" tapa pyrkiä hintavakauteen. Kysymys kuuluukin: mikä on ansaitsematonta tuloa?

  Herra Kani on kuitenkin vaikuttunut herra Woodford kyvystä kuvata talouden ei-lineaarisia prosesseja jotka sisältävät tuhansia tai jopa miljoonia vuorovaikutteisia toimintoja matemaattisilla yhtälöillä. Riippumatta siitä, ettei laskutoimituksien tuloksien tulkinta taida erota millään tavalla maahan heitettyjen luiden tulkitsemisesta. Mutta tämä taitaakin olla Talouspappien (ekonomistit ja niin edelleen) normaali toimintatapa jo nyt?

  Kani jätti kirjan kesken joten taitaa olla turhaa pyytää Sinua kertomaan mitä Kanin kirjoittamassa jutussa (http://ebolakani.blogspot.fi/2013/11/viimeinen-muuttuja-ja-sitten.html) meni sekaisin ja jätettiin huomioimatta? Että se siitä sitten. Seuraavaan kertaan!

  • Miksi pitäisi pyrkiä hintavakauteen? Kelluva valuuttakurssi ja kohtuullinen inflaatio näyttävät toimivan oikein mainiosti. Erityisen mielenkiintoista näyttää olevan niin sanottu ”secular stagnation”-keskustelu, joka puoltaisi suhteellisen rapsakkaa inflaatiota jos talouteen halutaan kasvua ja dynamiikkaa.

   Mutta palaan joskus myöhemmin jos viitsin siihen mitä sekoitit ja jätit huomiotta. Vai jätänkö asian kesken kuten sinä kirjan.

 4. Vilu permalink

  Tarkoitatko tuolla voucher-kupongilla sitä, että jokaisella työntekijällä olisi sellainen ja valtio maksaisi jokaiselle työnantajalle ~800 euroa työllistämisestä, jonka päälle työnantaja sitten maksaisi jotain, jos huvittaa? Saisi ainakin palkkakustannukset alas? =)

  Näihin sossupummi- ja maahanmuuttajakysymyksiin on hirveän vaikea ottaa kantaa, sillä tietysti moni maahanmuttaja tulee muslimimaasta, jossa he ovat kuulleet vain huhuja valkoisista naisista, jotka tarjoavat itseään auliisti ja tulevat hakemaan jännittäviä kokemuksia Suomesta sponsored by finnish people. Moni sossupummi taas elää nilkuttaa juuri ja juuri. Minun mielestäni se, että katsoo kotona vain telkkaria ei ole elämää ja tuen sitä mielelläni. En halua olla näiden kanssa juurikaan tekemisissä, eikä moni muukaan, jonka tunnen. Mielestäni ihmisiä ei tulisi pakottaa töihin. Jos aika käy pitkäksi himassa, niin tervetuloa työelämään. aktiivisten kansalaisten juuritasolla, toki tulisi käynnistää ohjelmia, jotka työllistävät halukkaita. Yksityinen sektori ei vain työllistä kaikkia. Olen lukenut Jokusen kirjan Tiibetistä ja sen historiasta ja sielläkin joka perheestä lähetettiin yleensä yksi lapsi temppeliin ihmettelemään, eli ei näissä feodaaleissa manviljelysmaissakaan koskaan ole mitään täystyöllisyyttä saavutettu, niin en näkisi sitä minään ideaalina tavoitteena nykyäänkään. Pääasia, että asiat sujuvat.

  ”Täystyöllisyys” tulisi mielestäni saavuttaa sapaattivapaita lisäämällä, jolloin joku pääsee pyörästä hetkeksi pois ja toinen tarttuu ruoriin. 8 tuntinen työpäiväkin on kirjattu Ruotsissa lakiin jo joskus 1900-luvun alussa. Silloiset uusliberaalit huutelivat tämän johtavan Ruotsin tuhoon, mutta eipäs näin käynytkään. 8 h töissä on mielestäni hyvä määrä duunia vuorokaudessa, voin tehdä enemmänkin toisinaan, mutta, että työllistäisimme enemmän porukkaa, niin tarvitsemme systeemin, joka päästä ihmiset pois pyörästä. Viime viikonloppuna eräs ystäväin kertoi 3 tutusta, jotka ovat viimeisen parin kuukauden aikana jääneet burn out-saikulle.

  Tietysti tulisi myös ratkaista yrittäjien ongelmia, ettei heidän tarvitsisi olla 24/7 sitoutuneita yrityksiin, mutta jättäkäämme tämä toiseen kertaan.

  Itse en, siis voucher-mallia pysty kannattamaan, sillä mielestäni se loisi vain lisää hyväksikäyttöä ja antaisi yrittäjille helpon mahdollisuuden hyväksikäyttää työntekijöitään.

  Minkä Tyhmyri näkisi olevan tämän voucher-mallin tarkoitus ja saavutetaanko tämä tavoite tällä mallilla? Vai perustuuko mallin suosiminen esim. vain siihen, että Tyhmyri uskoo, että kaikkien tulisi tehdä duunia, että he ansaitsevat elää? Eräs pankkiiriystäväni oli tätä mieltä, mutta hän ei tiennyt, että historia tuntee monia pakkotyölaitoksia, jossa ihmisiä on käytetty hyväksi mitä mielikuvituksellisemmin.Losurdon Liberalismin musta historia sivuaa näitä pakkotyölaitoksia ja monia muita ei niin mukavia piirteitä, kun ihmisiä pakotetaan työhön. Mielestäni ei kannata toistaa historian virheitä, sillä on paljon mukavampaa olla hakkaamatta päätä seinään jatkuvalla syötöllä ja muuttaa uskomuksiaan, jotka eivät enää palvele itseään\muita, ehkä jopa molempia jokusen mutkan kautta.

  • Olen mielestäni aika selvästi tuonut esiin sen, että olen monissa asioissa aika oikealla ns keskilinjan ajatteluun nähden. Näkemykseni eivät kuitenkaan ole muuttumattomia vaan olen kyllä valmis muuttamaan niitä hyviä perusteluja tavatessani.

   Koomista kyllä pidän nykyistä suomessa harrastettua oikeistolaista politiikkaa virheellisenä puhtaasti talousmielessä ja nimenomaan oikeistolaisista lähtökohdista. Onkin sitten aivan eri asia millaisia näkemykseni ovat muissa asioissa.

   • Vilu permalink

    Ei ole niin väliä seisooko oikealla vai vasemmalla, kunhan tekee sitä mikä toimii nykyisessä toimintaympäristössä olosuhteet huomioon ottaen. Kylmäsota on aika takanapäin ja vasemmistonkin ovat valloittaneet ituhipit.

    Tuosta Ojalan linkistä sen verran, että ihmetyttää vain, miksi Clintonin väkisin halusi kerätä rahat yksityiseltä sektorilta pois presidenttikaudellaan. Hänhän meni aivan sekaisin ja alkoi tekemään ylijäämäisiä budjetteja Yhdysvalloille. Tämä johtikin sitten lamaan, kun yksityiseltä sektorilta loppui rahat.

    No kuten olen jo maninnut kannattaa oppia virheistä, kuten Newmankin on ilmeisesti tehnyt ja siirtynyt aina vain kasvavaan jälki-keyniläiseen uskonlahkoon, joka ei mielestäni ole ollenkaan huono.

    Erinomainen artikkeli tuo Newmanin. Vähän järkeä kansan syviin riveihin, kiitos Ojala linkistä.

    Täältä löytyy jenkkien sektoritaseet ja Clintonin ylijäämä:

    ”The central insight of the sectoral balances model of the economy is that not all sectors of the economy can net-save at the same time. That means that if all those of us in the private sector in aggregate want to (on net) take in more money than we spend, then some other sector will have to spend more money than it receives. In a simple three sector version, the three sectors are the domestic private sector, the government sector, and the foreign sector.”

    http://neweconomicperspectives.org/2013/02/the-spinning-top-economy.html

    Olen valmis keskustelemaan ”kansalaispalkasta\pakkotyökupongista”, mutta haluaisin selvennystä noihin asioihin, joita aiemmin kysyin. Meidän tulisi myös päättä miksi me haluamme kansalaispalkan. Minä haluan sen koska haluan, että ihmisten hyväksikäyttöön mahdollistavat keinot saadaan poistettua. Tämä ei tule toteutumaan mallilla, jonka sinä ehdotit, jonka tarkoitus on laittaa kaikki töihin, jollei lääkäri ole toisin todennut. Kuitenkin haluaisin tietää miten nämä ihmiset työllistetään, sillä kylä, jossa asun toimii varsin hyvin, vaikka lumen kolausta, ruohonleikkuuta yms. ollankin vähennetty säästöjen takia. En näe mitään syytä lähettää enempää ihmisiä kaupungille keräämään roskiakaan, sillä ei niitä juurikaan näy. Viikonlopun aikana tulleet roskatkin katoavat varsin pian. Pian meillä on taas kaupungilla töissä ihmisiä, jotka nojailevat lapioihin ja katsovat, kun yksi yrittää kaivaa monttua. Nämä sankarit taisivat jäädä kaupungin riesaksi 70-luvulla, kun Suomessa kokeiltiin täystyöllisyyttä. Taisi tämä kokeilu nostaa liikaa palkkoja, jonka vuoksi se lopetettiin. Joku, joka muistaa paremmin niitä aikoja, voisi kertoa faktoja siitä, että miksi se lopetettiin, sillä oman syyni on pelkkää spekulaatiota.

    Yksityisellä sektorilla töissä ~800 euron palkalla vaikuttaa orjuudelta ja vie työpaikan niltä joille muuten maksettaisiin enemmän, sillä nyt valta on siirtynyt täysin työnantajille, sillä he tietävät, että työntekijän on pakko tulla heille töihin tai heidät voidaan pakottaa johonkin töihin vielä surkeampaan hommaan\surkeammilla ehdoilla. Mitä sitten, kun työntekijä pitää työnantajaansa natsi-sikana, joka tämä myös on. Työnantaja yrittää raiskta työntekijän ja kun työntekijä eroaa, niin hän ei saa massia mistään ja raiskausyritystä on vaikea todistaakaan. Nämä ovat tällaisia asioita, jotka tulisi aina ottaa huomioon ja tarkkailla, että ketään ei jää huonompaan asemaan. Tällä hetkellä karjatilalliset maanviljelijät taitavat olla kaikista kehnoimmassa asemassa Suomessa, kädestä pankille, eikä lomista tietoakaan.

    Esimerkiksi Jenkkilässä tarjoilijat ovat pervojen asiakkaiden armoilla, sillä heidän minimipalkkansa on 2,13 dollaria tunti, loput massit tulee tippeinä, jos tulee. Tällainen on jotain, jota meidän tulee välttää, että ihmiset jätetään petojen armoille. Suurin osa ei tietenkään ole petoja empiiristen kokemusteni pohjalta, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö maailmassa olisi häiriintyneitä ihmisiä, jotka ovat valmiita käyttämään toisten ihimisten epätoivoa hyväkseen.

    ”Minimum wage for tipped workers has been kept at $2.13 for 21 years”

    http://therealnews.com/t2/index.php?Itemid=74&id=31&jumival=10780&option=com_content&task=view

    Harva kaveri enää uskoo raamattua, jonka mukaan meidän tulee kärsiä, koska Jumala on meidät itsestään erottanut, sen takia, kun oleimme olleet tuhmia. Kannattaisi rakentaa se taivas jo maanpäälle, eikä tulla tänne vain hillumaan, kuten Jehovan todistajat, ja ajatella, että kun kuolen niin olen niiden 144 000 joukossa, jotka menee paratiisiin lällälää…

    Sen nyt vaan on tyhmää tehdä asiat vaikeasti sen takia, että on itse kärsinyt ja haluaa, ettei kenelläkän muulla ainakaan olisi helpompaa, sillä tämä saattaa implikoida sitä, että on kärsinyt turhaan. Olisi jotenkin hävinnyt pelin tai pelannut huonoa reittiä ja nyt toivoo, että kaikilla muilla on yhtä vaikeaa, niin sijoitus pelissä nousee. Ennen vanhaan rakennettiin parempaa maailmaa jälkipolville, nyt vain halutaan, että muutkin kärsivät samalla tavalla kuin itsekin on kärsinyt. Pääasia taitaa olla, ettei kenelläkään ole kivaa.

   • Minusta ensimmäinen asia olisi se, että talous pitäisi saada liikkeelle. Tuolloin kuvailemasi mahdolliset hyväksikäyttökysymykset ja myös koko kansalaispalkka muuttuvat epäoleellisiksi koska kaikille halukkaille olisi töitä. Hyvä esimerkki on Australia, jossa töiden saanti on helppoa, mutta maalla onkin oma kelluva valuutta ja aika rapsakka inflaatio.

    Toimivassa, terveesti kasvavassa taloudessa tuota kuvailemaasi hyväksikäyttöongelmaa ei ole. Mikäli työllisyys lähestyy täystyöllisyyttä, niin palkkainflaatio (kysyntäsyistä) on luonnollinen seuraus, jolloin voucheria korkeampia palkkoja kyllä maksettaisiin. Mutta tämä palautuu myös rahapolitiikkaan ja koko vakaan valuutan käsitteeseen.

    Mikäli niin sanottu ”secular stagflation”-malli pitää paikkansa, niin ns Phillipsin käyrä ei ole pystysuora. Itse pidin pitkään itsestään selvänä, että ko käyrä on pystysuora, mutta viimeisen viidentoista vuoden ajanjakson aikana luvut kyllä aika eittämättä näyttävät tuon oletuksen olevan väärä. Toisin sanoen matalan inflaation oloissa pienikin muutos inflaatiossa (erityisesti gdp deflator) näyttää tuottavan samansuuntaisen ja aika rajun muutoksen työllisyyteen.

    Näyttääkin siltä, että nominaalisen kasvun pyöriminen siinä 4-6% haarukassa olisi kaikille paras ratkaisu, jolloin inflaatio pyörisi ehkä noin neljässä prosentissa. Tuo tosin ei nykyisellä euroalueen rahapolitiikalla ole mitenkään mahdollista vaan enemmänkin uhkaa suistuminen velkadeflaatioon, jolloin nykyisenkin sosiaaliturvan maksaminen (ja myös tuo minun voucherinmallini) muuttuu mahdottomaksi. Kansalaispalkka on myös nykyisellä raha- ja finanssipolitiikalla laskennallinen mahdottomuus.

   • Vilu permalink

    Nyt vaikuttaa siltä, että ajattelet pelkän työllistymisen luovan työpaikkoja. Tämä tietysti on totta, jos esim. valtio työllistäisi työttömiä ja loisi näin lisää ostovoimaa työttömille, jotka sen myös empiiristen kokemusteni perusteella käyttäisi lähes sata varmasti viimeistä senttiä myöden. Ottaisivat ehkä lainaakin ja loisivat uutta rahaa, joka johtaisi taas uuteen rahan sykliin…

    Nyt kuitenkaan en näe, että miten voucher loisi talouteen kasvua, sillä kuten itsekin toteat, niin taloutemme ei kasva, eikä se kasvaisi yhtää enempää, jos pakottaisimme työttömät töihin työttömyyskorvauksen hinnalla. Tämän vaikutus olisi jopa negatiivinen, koska kuten yllä olen muistaakseni esittänyt, tämä painaisi jo nyt samaa työtä tekevien palkat alas, sillä ihmisten olisi pakko tehdä töitä tai he eivät pysty elämään. Valtio oikeastaan asettaisi työn hinnan tässä selviytymisen tasolle, joka ei mielestäni ole mitenkään fiksua tässä kehityksemme asteessa ja loisi yhteiskuntaan vain entistä enemmän pahaa oloa.

    Talouteen tulisi tosiaankin potkaista vauhtia ja antaa vähän vaikka ryyppyä, sillä tämä vähentäisi valtion automaattisten vakausmekanismien tarvetta (työttömyystyrva sun muu) ja siirtäisi ihmisiä kortistosta ja valtiolta yksityiselle puolelle rakentamaan infrastruktuuria ja kaikkea muuta, mitä nyt rakentaa kannattaisi. Nythän on käymässä niin, että taloutemme on pysähtymässä ja jonkun pitäisi alkaa pyörittämään palloa. Voucher-kuponkien yhteyttä talouskasvuun en kuitenkaan näe ja pitäisinkin sitä yleisen hyvinvoinnin kannalta erittäin negatiivisena asian ja saisimmekin mielestäni työttömyyden tuohon Austraalian 5 % pelkästään, sillä että joku ruiskuttaisi Euroopan markkinoille rahaa. Työttömät eivät uutta rahaa voi luoda, koska kukaan ei ole niin hölmö, että heille rahaa antaisi ja kotitaloudet, jotka tekevät työtä alkavat olemaan tappiin asti luototettu. Ilman tuota sinun mainitsevaasi ~4 % inflaatiota, joka johtaa palkankorotukseen, jo nyt velkaiset kotitaloudet eivät pysty ottamaan lisää velkaa. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää ulkomaankauppa, joka ontuu sen takia, että Euroopassa alkaa raha loppua kaikkialta muualta, paitsi Saksasta. Ainoaksi vaihtoehdoksi jääkin muuttaa EKP:n mandaattia ja alkaa rahoittaa valtioita suoraan tai välillisesti EKP:n kautta.

    Kun saamme talouskasvua, niin työttömyys laskee automaattisesti. Emme tarvitse mitään voucher-kansalaispalkkaa, sillä en ole käsittänyt mitä hyötyä siitä olisi mihinkään? Tämä vaikuttaa perustuvan johonkin Sayn lakiin, että kaikki mitä yritykset tuottavat menee välittömästi kaupaksi kunhan ihmisillä on töitä. Tämä ei tietenkään ole totta, jos palkat on painettu alas, kuten tässä kävisi. Eräs tuttuni esim. pyörittää yritystä ja on työllistänyt kehitysvammaisen, joka painaa samalla tavalla duunia kuin normaalitkin, ehkä jopa enemmän. Tuttuni joutuu maksamaan tästä työntekijästä parisataa euroa kuukaudesa. Ei tuttuni hänen palkkaansa nosta, vaikka hänen työpanoksensa onkin paljon arvokkaampi kuin tuo parisataa euroa, vaan laittaa säästyneet palkkakulut omaan taskuunsa. Sama tapahtuisi mielestäni sinun voucher-mallissa, jos ei sitten kunta lupautuis ottamaan kaikkia halukkaita nojailemaan lapioihin, mutta näkisin tämän varsin hölmönä ideana. Ne tekee töitä ja saa enemmän rahaa, jotka haluavat. Jotka eivät halua tehdä töitä saavat elämään välttämättömän ja sillä sipuli.

    Sinulla kuitenkin vaikuttaa olevan jotain angstia työttömiä kohtaan, kun väkisin haluat heidät töihin, vaikka ei välttämättä ole edes mitään fiksua tekemistä. Se, että haluat ihmiset lähettää keräämään roskia on lähes yhtä naurettava ja todellisuudesta irtautunut teoria, kuin mitä Lepomäki esitti viime talvena radiossa väitelleessään Voiman päätoimittaja Hanskan kanssa jostain aiheesta, jota en nyt muista. Lepomäki sanoi, että kaikki työttömät voisivat mennä lunta luomaan ulos. Tässä kohtaa mietin hetken itsekseni, että ei ole tainnut Lepomäki paljon silmät auki ulkona kävellä, sillä ainakin omassa kylässäni lumet luodaan teiltä, omalta pihalta ja pihatalkkarit hoitavat mummojen ja pappojenkin pihat. Voisimme tietysti vaikeuttaa tätä työtä ja viedä esim. koneet ihmisiltä, jolloin saisimme työllistettyä huomattavan määrän ihmisä, mutta tämä vain kuluttaisi enemmän ihmisiä ja kuntien rahoja sekä olisi kaiken kukkuraksi täysin järjetöntä. Toivoisinkin sinun tutkivan, että miksi haluat työllistää väkisin kaikki ihmiset ja mikä uskomus tämän kaiken taustalla on – kateus naapurin Volvoa kohtaan? Oma vitutus, joka perustuu siihen, että luulee työttömien\naapurin saavan kaiken ilmaiseksi ja omassa päässäsi jälleen ajattelet hänen elämänsä olevan ruusuilla tanssimistä. Päässäsi syntynyt ajatus ja todellisuus ei, siis ole sama asia. Kun omat tuttavani ja ystäväni ova jääneet työttömiksi, niin heidän elämänsä ei ainakaan ole ollut ruusuilla tanssimista. Kun viet heiltä sen elämään välttämättömän, niin saamme yhteiskuntamme täysin sekaisin ja tämä kaikki vain sen takia, että uskot, että ihmisten tulee tehdä työtä, jota ei ole selviytyäkseen, sen sijaan, että miten omaa työtaakkaa saa kevennettyä ja lisää ihmisiä töihin. Etkö itse vaikka haluaisi pitää 2 kuukautta kesälomaa ja saada näin työllistettyä työttömiä ihmisiä ainakin parikisi kuukaudeksi. Yritysten ei tietenkään ole pakko maksaa kesälomia omista pusseista, vaan valtio voi maksaa toisen puolikkaan. Mahdollisuudet ovat rajattomat, kun vain keksimme – mitä haluamme.

   • Vilu permalink

    Työllistymisen luovan talouskasvua, korjaan.

 5. Tyhmyri: ”Mutta palaan joskus myöhemmin jos viitsin siihen mitä sekoitit ja jätit huomiotta. Vai jätänkö asian kesken kuten sinä kirjan.”

  Tunnistatko itsesi?

  ”Sekoitat viihdyttävällä tavalla toisiinsa liittymättömiä asioita ja jätät huomioimatta monia itse asiaan liittyviä seikkoja.”

  ”Lue yli 800 tieteisfiktiivisiä talouspoliittisia suosituksia ja sitten ehkä-ehkä voimme keskustella asiaan liittyvistä yksityiskohdista.”

  ”Koska et kyennyt suoriutumaan asiaan liittymättömästä tehtävästä, et ole argumentoinnin arvoinen”.

  Anteeksi herra Kanin suoruus, mutta tällainen on aika vtun löysää.

  Ole Mies ja käytä blogiasi siihen mihin se on tarkoitettukin eli mielipiteesi esittämiseen. Aihe alueen tiedätkin jo. Ehkäpä opimme jotain uutta?

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: