Skip to content

HeSari se jaksaa aina yllättää taloudellisen ymmärryksen puutteella – pääkirjoitus 10.9.2013 ja demareiden kohtalo

syyskuu 11, 2013

Helsingin Sanomilla oli sinänsä mielenkiintoisesta asiasta pääkirjoitus 10.3.2013 otsikolla ”Millainen olisi demarien seuraava versio hyvinvointivaltiosta?” (juttu täällä). Sinänsä kirjoitus on todella hämmentävä, sillä siinä on muutamia näin oikeistolaisen talousmiehen näkökulmasta vallan erikoisia piirteitä. Kirjoitus vapauttaa demarit vastuusta niiltä osin kuin he ovat oikeasti syyllisiä ja kasaa syyllisyyttä demareiden niskaan jutuista, joihin demarit eivät ole syyllisiä. Vaikka minun mielestäni Paavo Lipposen aikana syntynyt moderni demaripuolue voisi hyvinkin kuihtua pois Suomelle vahingollisena loisena, niin talousasioissa pitäisi olla jokin roti jopa demareiden haukkumisessa.

HeSari kirjoittaa (korostukset minun):

Ny­ky­ajan yh­teis­kun­ta on in­di­vi­dua­lis­ti­nen, yk­si­lö­kes­kei­nen. Yh­teis­tä luok­ka­tie­toi­suut­ta ei he­vin muo­dos­tu edes työ­väes­tön kes­kuu­des­sa. Tai jos muo­dos­tuu, se ei ka­na­voi­du Sdp:hen vaan en­nem­min­kin pe­rus­suo­ma­lai­siin. Puo­lue on kaa­pan­nut ai­mo osan pe­rin­tei­sis­tä työ­läi­sis­tä, eri­tyi­ses­ti mie­his­tä.

Sdp saa kan­taa syyl­li­syyt­tä myös asiois­ta, joil­le se ei voi mi­tään. Kun teh­tai­ta sul­je­taan, de­ma­rit saa­vat kan­taa vas­tuun. Puo­lue ei kui­ten­kaan ole kaik­ki­voi­pa, vaik­ka 1970-lu­vul­la sil­tä saat­toi tun­tua.

Tässä mennään metsään niin, että puut tutisevat. Demaripuolue on todellakin vastuussa siitä, että Suomi ei voi devalvoida tai edes kelluttaa valuuttaansa. Tuon vuoksi tehtaiden sulkemiset ovat todellakin ja täysimääräisesti seurausta demareiden pääministeriaikana tehdyistä päätöksistä kuten rahaliittoon liittymisestä. Kun maailman kolmen teollistuneimman valtion joukkoon kuuluva Sveitsi käytännössä on devalvoinut franginsa pelastaakseen ne tehtaansa, niin Suomessa kukaan ei tunnu ymmärtävän rahapolitiikan puutteen ja tehtaiden sulkemisen välistä yhteyttä.

Koska Suomi ei voi tehdä samaa temppua kuin Sveitsi, niin tuosta keinosta luopumisesta päättäneet ovat todellakin vastuussa noista tehtaiden sulkemisista. Kun Suomessa tehtiin poliittinen päätös siitä, että meillä ei tarvita tuotannollista vientiteollisuutta eikun siis anteeksi päätettiin liittymisestä yhteisvaluuttaan eli euroon, niin pääministerinä oli Paavo Lipponen. Kyllä demarit ovat vallan syyllisiä noihin tehtaiden sulkemisiin.

Mitä ilmeisimmin ne vähät demaripolitiikan jälkeen jäljelle jääneet työläiset ymmärtävät asian ja lakkaavat äänestämästä demareita. Ja hyvä niin. Tosin perussuomalaisten täydellinen munattomuus tässä euroasiassa on kuvaavaa. Ilmeisesti Brysselin lihapadat kiinnostavat heitäkin liikaa.

Toisaalta HeSari onnistuu pääkirjoituksessa yllättämään myös päätymällä oikeaan päätökseen, mutta vääristä syistä. HeSari kirjoittaa, että

Sdp:n ny­kyi­nen pu­heen­joh­ta­ja Jut­ta Ur­pi­lai­nen­kin sa­noi pu­hees­saan Tam­pe­reel­la, et­tä hy­vin­voin­ti­val­tio vaa­tii päi­vi­tyk­sen: joi­tain osia on pa­ran­net­ta­va ja jot­kin osat kar­sit­ta­va.

Ur­pi­lais­ta hi­ve­nen mu­kail­len: yh­teis­kun­nan tur­va­ver­kon tu­li­si ol­la mie­luum­min tram­po­lii­ni kuin riip­pu­mat­to.

Just niin. Olen Urpilaisen kanssa samaa mieltä siitä, että rakenteellisia uudistuksia hyvinvointivaltioon tarvitaan. Lisäksi olen pääkirjoituksen kirjoittajan kanssa täysin samaa mieltä siitä, että yhteiskunnan turvaverkon tulisi olla mieluummin trampoliini kuin riippumatto. Mutta ehkä lehdenkin toimituksessa kannattaisi jonkun hankkia edes hieman perusymmärrystä kansantalouden toiminnasta ja jatkaa ajatuskulkua aavistuksen pitemmälle.

Yhteiskunnan turvaverkko kykenee pompauttamaan takaisin itsenäiseen elämään ja taloudellisen toimeentulon turvaamiseen vain ja ainoastaan siinä tapauksessa, että kokonaiskysyntä erityisesti työn osalta on riittävän suurta.

Tuo työn kysyntä on riittävän suurta vain taloudessa, jonka nominaalinen kansantuote on terveessä kasvussa. Deflaatiotaloudessa tai ilman nominaalista kasvua olevan talouden tapauksessa työn kysyntä on liian heikkoa siihen, että yhteiskunnan turvaverkon varaan pudonneilla olisi realistisia mahdollisuuksia päästä takaisin ns hyviksi veronmaksajiksi. Euroalueella vallitseva käytännössä deflatorinen rahapolitiikka ja kotimaisen talouden parhaimmillaankin nollakasvuluokkaa oleva luonne eivät tarjoa mitään mahdollisuutta tuolle pompulle.

Turvaverkkojen leikkaaminen tarjoaa kyllä säästöä. Ehkä tulevaisuudessa myös ne kerjäläiset osaavat puhua suomea näitä nykyisiä sujuvammin.

Lopputulemana sanoisinkin, että demareiden syyttäminen Suomen viennin ongelmista ja teollisten työpaikkojen katoamisesta on vallan perusteltua. Lisäksi demareita voi syyttää myös suorasta valehtelusta mikäli he väittävät turvaverkkojen leikkaamisen automaattisesti johtavan työllisyyden parantumiseen mikäli nominaalinen talous ei kasva.

Nominaalisen talouden kasvu on taas kiinni ensisijaisesti rahapolitiikasta.

Mainokset

From → Uncategorized

7 kommenttia
 1. Jaassu permalink

  Erilaiset energiaverot ja ilmastomaksut ovat myös yksi seikka jonka edistämisessä niin kokoomus kuin SDP ovat syyllistyneet. Näillä on oma kohtuullisen suuri vaikutus yritysten toimintamahdollisuuksiin suomessa. On rikkidirektiiviä, tulossa typpidirektiivi, hiilidioksidimaksuja ja ja YK:llekin taidetaan maksaa 300 miljoonaa euroa vuosittain päästömaksuja ja ties mitä muuta, joskus olisi hyvä jos joku kaivaisi esiin kaikki tämäntyyppiset teollisuutta pois ajavat päätökset.

  http://uutiset.perussuomalaiset.fi/?p=7593

 2. n.n permalink

  ”Yhteiskunnan turvaverkko kykenee pompauttamaan takaisin itsenäiseen elämään ja taloudellisen toimeentulon turvaamiseen vain ja ainoastaan siinä tapauksessa, että kokonaiskysyntä erityisesti työn osalta on riittävän suurta”

  Hyvä Tonto. ymmärtäsin tämän niin että mielestäsi mennään kysyntä edellä. Koskeeko tämä vain työllisyyttä?
  Ajan takaa sitä rahapolitiikan ongelmaa, jos se sellainen on, että (esim FED:n) keskuspankkiraha ei välttämättä siirry reaalitalouteen, jos pankki sitä ei sinne lainaa.

  Olisko julkisen sektorin suoranaisen kulutuksen .- eli kokonaiskysynnän kasvattamisen- rahoittaminen keskuspankkivelalla oikotie jolla finanssimarkkinan pöhöttymistä vois vähentää?

  Euroalueen ja osin USA:n pörssien kehitys verrattuna niiden reaalitalouteen on sangen epäsuhtaista. Eritoten euroalueella.
  Onko tämä seurausta väärin allokoituneesta löysästä rahasta?

  Loppuviimeksi kiitoksia Suomen ehkä kiinostavimmasta blogista.

  • Kiitoksia kiitoksista. Mutta kaikessa ei mennä kysyntä edellä. Kun esimerkiksi Espanjan työttömyys oli luokkaa 8% nousukauden aikana, niin kyllähän silloin on kyse myös tarjontaongelmasta. Kyllä se tarjontakin voi tökkiä todella pahasti, esimerkkinä vaikka meillä Suomessa se taso, jolla maahanmuuttajan kannattaa työllistyä. Tuosta huolimatta pääkaupunkiseudulla kuulemma on yhä pulaa työntekijöistä, jotka ovat valmiita tekemään töitä peruspalkalla mieluummin kuin makaamaan kotona tai pitämään pystyssä asematunnelin seiniä. Jos on päässyt kunnon tulonsiirtoputkeen, niin täytyisi saada yllättävän kovaa palkkaa, että se hakkaisi ”taikaseinän”.

   Itse asiassa Jenkkilän QE ja monet muut temput ovat pitkälti sitä, että pyritään kasvattamaan kysyntää suoraan keskuspankkirahalla. Työllisyys on ensimmäinen mihin tuo puree, mutta kyllä se puree muuhunkin.

   Japanissahan taas Abenomics pyrkii käyttämään kaikkia vaikutuskanavia. Siellä BoJ pumppaa rahaa myös suoraan valtion kulutukseen ja lisäksi vielä ostelee vieraita valuuttoja painokoneen laakerit kuumina. Ja viimeisimmät tilastot kertovatkin Japanin talouden piristymisestä.

 3. Huomaa päivän ”hauskin”: EKP-lähde kertoo, että Berlusconi potkittiin ulos, koska hän harkitsi Italian euroeroa. Tämmöinen hauskuus tämä eurola on…http://blogs.telegraph.co.uk/finance/ambroseevans-pritchard/100025507/italy-floated-plans-to-leave-euro-in-2011-says-ecb-insider/

  Toinen mielenkiintoinen, ja mitäköhän tämä tulee maksamaan:
  Suomalaisille oikeus hakeutua hoitoon muihin EU-maihin – Verkkouutiset
  Myös muista EU-maista tulevat potilaat voisivat hakea terveyspalveluja Suomesta. Direktiivi velvoittaa kohtelemaan näitä henkilöitä samalla tavalla kuin suomalaisia….tulossa voimaan vuoden 2014 alusta.

 4. n.n permalink

  Kyllä, toistaseksihan näyttää siltä että Abenomics toimii oikein hyvin, ja QE luultavasti toimisi yhtä hyvin jos sitä jatkettaisiin eikä rasitteena olis julkisen kulutuksen leikkaaminen. Nyt vähän pykii.

  MÄ olen jossain määrin vasemmistolainen. Eli hyvä Tyhmyri, sen perusteella mitä olen blogiasi seurannut me ollaan jossain asioissa eri mieltä. Niistä olis hiton kiva kinata.

  Mut se mikä mua pelottaa on se miten samaa mieltä mä olen euroalueen tilasta, EKP:n ja Saksan asemasta ja toiminnasta, kotimaan niitä koskevasta kesustelusta ja puoluepolitiikasta, miten samaa mieltä mä olen sun havannoista noista.

 5. TNE permalink

  Onko FED:illä muita keinoja vaikuttaa kysyntään kuin pitämällä korkoja alhaalla velkakirjaostoin ? entä täällä euroopassa kuinka EKP pystyisi vaikuttamaan investointi halukkuuteen muutenkin kuin korkoja alentamalla kun se ei tunnu toimivan ?

  • Itse asiassa FED:n pitäisi pyrkiä aikaansaamaan tilanne, jossa markkinakorot nousevat luontaisella tavalla. Tuollainen tilannehan on terve talouskasvu ja kohtuullinen inflaatio.

   EKP ei ole edes yrittänyt pumpata rahaa markkinoille oikein kunnolla. Ei voi koska Saksa silloin kuplahtaisi. Rahaa koskevan ”hot potato”-efektin vuoksi tehokkain keino EKP:lle investointien lisäämiseksi oli potkaista Euroalueen pohjainflaatio jonnekin 5% tuntumaan. Johan alkaisi talous piristyä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: