Siirry sisältöön

Perinteinen kreikkalainen tragedia Kyproksella – jumalat rankaisevat heihin luottanutta

maaliskuu 27, 2013

Olemme viimeisten kuukausien aikana päässeet seuraamaan hidastettuja versioita perinteisistä kreikkalaisista tragedioista, joissa päähenkilöt joutuivat toivottomaan tilanteeseen ja joissa heidän kohtaloaan seurataan. Tragedia on syntynyt siitä, että päähenkilöt ovat olleet tilanteeseensa syyttömiä ja joutuvat jumalten juonien ja mielivaltaisuuden uhreiksi. Kyproksen reaaliaikaisessa versiossa tragedian kärsijöinä ovat normaalit kyproslaiset, jotka joutuvat kohtalon ja jumalten vaikutuksesta kärsimään vaikeuksista ja kohtaamaan taloudellisen tuhon.

Kohtaloa tässä yhä meneillään olevassa näytelmässä on edustanut ja edustaa rahaliiton armoton logiikka, joka jauhaa talouksia omien vääjäämättömien lakiensa mukaisesti. Jumalina ovat tässä näytelmässä komissio, EKP ja IMF. Jumalten apureina tuhoa aiheuttamassa hääräilevät Euroalueen pienemmät poliitikot ja Kyproksen oman poliittisen eliitin terävin kärki presidentti johdossaan.

En noudata tekstin rakenteessa täsmälleen sitä rakennetta, joka kreikkalaisilla tragedioilla sääntöjen mukaan piti olla, siitä postuumi anteeksipyyntö klassisten kielten opettajalleni. Mutta ryhmittelen tapahtumat karkeasti ottaen samantyylisiin rakenteisiin. Pelkistän myös tarinaa tehovaikutusta varten.

Tragedian prologi näyteltiin jo vuosikymmeniä sitten, maailmassa jossa EU oli paljon pienempi ja euroa ei vielä ollut eivätkä valuuttaliikkeet olleet vapaita muualla kuin joidenkin utopistien kuvitelmissa. Tuolloin syystä tai toisesta ideoitiin jumalten (komissio, suurimpien maiden johtajat) toimesta idea uudesta uljaasta Euroopasta, jossa olisi käytössä yhteinen raha ja vapaat pääomaliikkeet. Jumalat laativat esimallin, Euroopan valuuttamekanismin, tuosta ajatuksestaan ja katsoivat sen hyväksi.

Prologiin kuuluu myös ensimmäisten syyttömien rankaiseminen Suomen markan valuuttakytköksen kautta. Jumalten sanansaattajat kertoivat Suomen johdolle, että valuuttamekanismiin kannattaisi liittyä ja katso, jumalten suomalaiset palvojat uskoivat. Tuon seurauksena Suomen talous syöstiin ennennäkemättömään kurimukseen 1990-luvun alussa samoin kuin jumalten sanansaattajiin uskoneen Ruotsinkin talous. Epäileväisempänä kansakuntana Ruotsi lakkasi uhraamasta jumalille paljon varhaisemmassa vaiheessa kuin Suomi eikä ole sen jälkeen jumalten uusin oppeihin langennut.

Myöhemmin jumalat, jumalten tapaan, katsoivat ensimmäisen luomuksensa tuhon olleen pelkästään epäuskoisten kansalaisten aiheuttamaa ja myös Neuvostoblokin hajoaminen antoi hyvän syyn syyttää epäuskovia eikä suinkaan virheellistä uskonkappaletta. Tuon selityksen keksittyään jumalat (yhä komissio ja suurten maiden johtajat) päättivät tuoda alkuperäisen uskon pelkistettynä ja vahvistettuna yleisesti palvottavaksi. Uskonkappaleen nimeksi tuli Euro ja sen suurimmaksi riitiksi hintavakaus. Uskonkappaleen palvontaa vahvistaakseen ja riitistä huolehtimaan nostivat jumalat joukkoonsa uuden jumaluuden, EKP:n, joka synnytettiin jumalten tahdolla sanansaattajiin (jäsenmaiden poliitikot) kuuluvista. Jumaljoukko oli vahvistunut kolmiosaiseksi: komissio, EKP ja suuret jäsenmaat johtajineen.

Jumalat lähettivätkin sanomaansa kaikille jäsenmaille. Edellisen uskonkappaleen tuhoutumisen vuoksi suuria uhrauksia tehneet Ruotsi ja Iso-Britannia eivät ryhtyneet palvomaan uutta uskonkappaletta vaan pitäytyivät perinteisissä harhaopeissaan. Vastaavasti syvästi uskovainen, mutta naiivi ja tietämätön Suomi innolla kääntyi uuteen uskoon huolimatta siitä, että Suomi eli tehnyt vanhan uskonkappaleen eteen suuremmat uhraukset.

Tässä vaiheessa näytelmän prologi on käytännössä ohitse ja näyttämölle saapuu kuoro. Kuoro laulaa Euron ylistystä ja maailmanlaajuisen noususuhdanteen  siivittämänä laulu saa kauniin sävyn ja uskonkappale houkuttelee monia.

Paikalle saapuu myös Kypros, joka ilmaiseen halukkuutensa uuteen uskoon kääntymiseksi. Jumalat tarkastelevat Kyprosta ja lupaavat Kyprokselle ikuista menestystä, peruuttamatonta onnea ja autuutta mikäli Kypros kääntyy uuteen uskoon ja uhraa puolet taloudellisesta vapaudestaan jumalista nuorimmalle, EKP:lle. Kypros suostuu.

Kuoro esittää uuden laulun, jossa luetaan monotonisin, narisevin äänin ja paperin kahistessa optimaalisen valuutta-alueen ja rahaliiton luonnetta koskevia tutkimuksia. Milton Friedmanin tutkimukset kelluvien valuuttojen eduista kuuluvat samaan esitykseen. Kukaan ei kiinnitä kuoron esitykseen huomiota jumalten jakaessa hunajakakkuja ja viiniä paikallaolijoille.

Uuteen uskoon kääntyneet näyttävät menestyvän kaikkialla. Siksi Kypros lähestyy jumalia (EKP, komissio ja suuret jäsenmaat, lähinnä Saksa ja Ranska) kysyen miten myös Kypros voisi päästä osalliseksi uuden uskon tuomasta menestyksestä.  Jumalat kertovat kaiken liikkuvan vapaasti siellä, missä uutta uskoa tunnustetaan. Kaikenlaiset palvelut ja tavarat ja ihmiset liikkuvat uskossa autuaiden kesken ilman ongelmia ja Kyproksen pitäisi keksiä jotain, jota se osaa tehdä paremmin kuin muut.

Kypros palasi kotiinsa miettimään mitä jumalat olivat sanoneet.

Kuoro saapuu paikalle ja laulaa köyhästä Kyproksesta, sen kituvasta maataloudesta, olemattomasta teollisuudesta ja merenkulkuelinkeinon suhteellisesta pienuudesta Kreikkaan verrattuna.

Kotonaan Kypros miettii mitä se voisi tarjota, turismin lisäksi, toisille uskoon tulleille ja myös uskoon kuulumattomille. Maailmaa kiertäneiden kansalaistensa ja Cityn konsulttien neuvojen avulla Kypros löytää uuden vientituotteen, kansainvälisen pankkiliiketoiminnan, jota tukemaan se laatii tallettajille edulliset lait ja toimintamallit. Tälle kaikelle Kypros saa jumalten siunauksen, sillä täytyyhän uskoa tunnustavilla olla jokin paikka jonne kielletyt lahjat ja epäjumalankuvat voi viedä ja muuttaa oikeaan uskoon kuuluvaksi. Kypros rikastuu.

Kuoro saapuu paikalle ja kertoo Yhdysvalloissa puhjenneesta rahoituskriisistä sekä sen ratkaisussa tehdyistä rajuista virheistä. Kuoro laulaa myös yhden uuden uskon jumalista, EKP:n, tehneen suunnattomista voimistaan juopuneena virheitä. Kuoro laulaa myös siitä, että jumalat eivät koskaan tee virheitä saatikka sellaisia tunnusta.

Maailman muututtua epävakaaksi ja lupaavasti alkaneen pankkiliiketoiminnan riskien kasvettua Kypros menee takaisin jumalten luo ja kertoo huolensa. Moni on tallettanut rahansa Kyproksen pankkeihin ja tallettajat pelkäävät riskejä, joten Kypros kysyykin mikä on riskittömin mihin uskoon tullut voi rahansa sijoittaa. Jumalista nuorin, EKP, nousee ja julistaa kuuluvalla äänellä Kyprokselle, että toisten oikeaan uskoon tulleiden valtioiden velkakirjat ovat turvallisinta, sillä takaavathan itse jumalat, EKP etunenässä, että ne ovat täysin riskittömiä. Kypros kiittää viisaista neuvoista, menee kotiinsa ja käskee pankkíensa siirtää sijoituksensa toisten valtioiden velkakirjoihin, joiden jumalat ovat luvanneet olevan täysin turvallisia.

Kuoro laulaa siitä kuinka toiset uskossa olevan valtiot ovat joutuneet pahoihin vaikeuksiin. Vaikeuksien syyksi jumalat väittävät maiden omia virheitä vaikka kyseessä on uskossa oleva vääristymä, mikä tekee sen noudattamisesta pitkän päälle mahdotonta.

Kypros on hätäisesti toiminut jumalten opastamalla tavalla. Suuri osa riskeistä on nyt turvattu, rahat on laitettu jumalten riskittömiksi julistamiin uskossa olevien valtioiden velkakirjoihin. Tuolloin yksi uskossa olevista maista, Kreikka kaatuu tajuttomana maahan ja Kreikan kantamat tavarat leviävät pitkin näyttämöä.

Jumalat nousevat vihaisina pystyyn. Kreikka ei kyennyt suoriutumaan tehtävistään ja ihan omaa syytään! Totta kyllä on, että Kreikka ei ollut oikein kunnossa, mutta suurin syy oli annetuissa mahdottomissa tavoitteissa. Kreikkaa tutkittuaan jumalat joutuvat myöntymään, että mikään ei saisi Kreikkaa selviämään työkuormastaan ja hoitamaan omaa osaansa taakasta. Siksipä jumalat päättävät, että suuri osa Kreikan antamista lupauksista on mitättömiä.

Kypros nostaa katseensa kauhuissaan, sillä Jumalathan itse lupasivat että uskossa olevien valtioiden velkakirjat ovat riskittömiä. Kypros ryntää kysymään neuvoa jumalilta.

Kyproksen saapuessa paikalle ja esittäessään pelokkaan kysymyksen jumalista nuorin eli EKP nousee seisomaan. Uuden uskon aikana jumalista voimakkaimmaksi on noussut EKP, vanhoista jumalista ainoastaan komissio ja Saksa kykenevät vastustamaan EKP:n voimaa, jonka edessä jopa ylpeä Ranska on joutunut nöyrtymään.

Vihainen EKP korottaa kättään, jonka nyrkissä palaa tulisena pallona rahapolitiikan tuhoava voima, ja kysyy vararikkoja ja tuhoa kumisella äänellään kuinka Kypros uskaltaa epäillä jumalten kaikkitietävyyttä ja jumalten toiminnan oikeutusta. Kauhuissaan Kypros pakenee paikalta.

Kyproksen poistuttua paikalta jumalat toteavat yhteen ääneen, että Kyprosta on rangaistava epäilyistä. Ei ole mitään merkitystä sillä, että Kypros on hoitanut omat raha-asiansa kunnolla ja tehnyt juuri kuten jumalat ovat neuvoneet. Rajattakoon kaikkien Kyproslaisten asiointia oikeassa uskossa olevien kanssa. EKP kertoo tuon tehdäkseen laskevansa kätensä Kyproksen rahavirtojen päälle ettei olisi epäselvyyttä siitä kenellä valta on. Kaiken varmuudeksi jumalat lupaavat Kyproksella toimiville papeilleen (Kyproksen poliittinen eliitti) tuntuvia palkkioita mikäli Kypros pysyy rangaistuksesta huolimatta uskossa.

Rangaistakseen Kyprosta kunnolla jumalat päättävät murskata kokonaan Kyproksen työllä ja vaivalla luoman pankkiliiketoiminnan. Syntinen katukoon epäuskoaan jumalten kaikkitietävyyteen.

Kuoro laulaa negatiivisia lukuja kansantalouden kehityksestä. Samanaikaisesti verille raastettu, ontuva ja toisen silmänsä menettänyt Kypros raahautuu lavalta vain riepuihin pukeutuneena.

Oikeassa uskossa olevia maita edustavat maat sekä kunkin maan pappiskunta (poliittinen eliitti) katselee Kyproksen poistumista. Suomi on katsojien joukossa ja työn raskaudesta kertova hiki valuu myös Suomen kasvoilla. Vain Saksa näyttää hyvävoimaiselta, mutta Saksa onkin yksi jumalista.

EKP:n mustia mustia salamoita säkenöivä ja valoa itseensä imevä nyrkki häilyy uhkaavasti Kyproksen yllä pimeyden laskeutuessa näyttämölle.

Näytelmä päättyy.

Mainokset

From → Uncategorized

4 kommenttia
 1. Pekka permalink

  Kumpi on paras tie turvaan.
  1. Erota Eurosta ja saada niskaansa jumalten kosto.
  2. Yrittää houkutella jumalat vaurioittamaan muita niin pahasti, että he erovat ensin.

  Pitäisi varmaan osata arvata kuinka pahasti jumalat rankaisevat.

 2. Pekka permalink

  Keskustelin aiheesta erään tuttavani kanssa ja hän kysyi miksi pitäisi siirtyä palvomaan uusia jumalia; voisiko Keynes pelastaa meidät tästä pulasta. Voisin kuvitella että oireita voisi helpottaa melko onnistuneesti laskemalla ohjauskoron nollaan, mutta siinä se sitten olisikin. Tilannetta ei voi pelastaa rahapolitiikan keinoin millään.

  http://thefaintofheart.wordpress.com/2013/03/17/mystery-solved-the-ecb-targets-germanaustrian-ngdp/

  Jos näihin lukuihin on uskominen, 08 alkaneet ongelmat oikaistiin jopa Saksan kohdalta liian hitaasti. Hyvin olisi voitu ampua hieman yli, mutta varmaan varottiin sitä inflaatio-jumalaa 🙂

  Mihin jumaliin Espanjalaiset uskovat, kun suostuvat pitämään tuollaisen keskuspankin. Ehkä he ovat saatananpalvojia ja siksi tykkäävät EKP:n toimista.

 3. Pekka permalink

  Näyttää siltä että kaikki on muuttunut EKP:n tämän aamuisen tiedonannon jälkeen. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan Euroopan johtajien reaktiota EKP:n uuteen tulkintaan mandaatistaan.

  “Effective today the ECB will start to undertake monetary operations to ensure that euro zone M3 growth will average 10% every year until the euro zone output gap has been closed. The ECB will allow inflation to temporarily overshoot the normal 2% inflation. The ECB has decided to undertake these measures as a failure to do so would seriously threatens price stability in the euro zone – given the present growth rate of M3 deflation is a substantial risk – and to ensure financial and economic stability in Europe. A failure to fight the deflationary risks would endanger the survival of the euro.

  The ECB will from now on every month announce an operational target for the purchase of a GDP weighted basket of euro zone 2-year government bonds. The purpose of the operations will not be to support any single euro zone government, but to ensure a M3 growth rate that is comparable with long-term price stability. The present growth rate of M3 is deflationary and it is therefore of the highest importance that M3 growth is increased significantly until the deflationary risks have been substantially reduced.

  The announced measures are completely within the ECB’s mandate and obligations to ensure price stability and financial stability in the euro zone as spelled out in the Maastricht Treaty.”

  Vitsi vitsi. Teksti on härskisti kopioitu täältä: http://marketmonetarist.com/2013/03/29/a-simple-monetary-policy-rule-to-end-the-euro-crisis/

  Olisi pitänyt kokeilla usarissa, siellä suurin osa porukasta ei lue noita juttuja ja on muutenkin yksinkertaista. Olisivat varmasti uskoneet.

  • Heh. Ajattelin piakkoin kommentoida tuota Lars Christensenin tekstiä. Arvostan Christenseniä ekonomistina varsin paljon, terävä kaveri. Mutta palaan tuohonkin hieman myöhemmin.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: